روسری جدید بهاره

روسری جدید بهاره- new cotton scarf / کد : P-143


مشخصات روسری :

 1. قیمت : ۷۰۰۰۰
 2. کد محصول :p-141
 3. قواره : ۱۴۰ *۱۴۰
 4. رنگ : طوسی+کالباسی+مشکی+سفید
 5. جنس : نخی
 6. قابل استفاده برای فصول : بهار-پاییز-زمستان

مشخصات روسری :

 1. قیمت : ۷۰۰۰۰
 2. کد محصول :p-141
 3. قواره : ۱۴۰ *۱۴۰
 4. رنگ : طوسی+کالباسی+مشکی+سفید
 5. جنس : نخی
 6. قابل استفاده برای فصول : بهار-پاییز-زمستان