شال و روسری

روسری نخی – cotton scarf / کد : P-147